Twoja perfekcyjna praca dyplomowa
Bezpiecznie – Naukowo – Unikatowo

Artykuł naukowy i publikacje naukowe on-line

Pisanie artykułów naukowych

Oferuję merytorycznie wysoki poziom realizacji zamówienia, a prace specjalistyczne są tylko moim autorstwem i nie wykazują żadnych znamion plagiatowania innych autorów, przez co – są to prace i teksty unikalne i nie obecne nigdzie indziej w Internecie!!!
Zamawiacie Państwo unikalną pracę (wzór) lub inny tekst specjalistyczny na wymagany zakres tematyczny i do wymaganego przeznaczenia specjalistycznego.

Pisanie artykułów technicznych inżynieryjnych

Każdy rodzaj i tematyka. Zamówienie ruralizację w sposób możliwie szybki wg uzgodnienia i preferencji zmawiającego.

Pisanie treści do publikacji

Piszę także treści do publikacji książkowej zwartej na wybranym temat.

Pisanie artykułów do prac doktorskich

Każda praca doktorska wymaga publikowania artykułów naukowych.

Realizuję pomoc w tworzeniu wzorów artykułów naukowych do prac doktorskich w każdej podjętej tematyce.

Pisanie artykułów medycznych

Pomagam w pisaniu i opracowaniu wzorów artykułów z zakresu pielęgniarstwa i medycyny. Każdy temat i zakres wraz z badaniami ankietowymi (wykresy, tabele, opisy, dyskusje), wywiady itp.

 

Główne zasady artykułu to: przejrzyste pismo naukowe zazwyczaj ma określony format z kluczowymi sekcjami: wprowadzeniem do danego tematu, hipotezami do przetestowania, opisem metod, kluczowymi wynikami i wreszcie dyskusją, która wiąże te wyniki z naszą szerszą wiedzą na dany temat.

Jakie jest 5 głównych części artykułu naukowego?

Artykuły opisujące prace eksperymentalne są często podzielone chronologicznie na pięć części:
1) Wstęp,
2) następnie Materiały i Metody,
3) Wyniki i Dyskusja (te części tworzą całość artykułu),
4) a na końcu Zakończenie.
5) Bibliografia.

 

Praca w formie artykułu (tekst) jest w pełni przygotowana pod antyplagiat i zawsze przechodzi weryfikację na każdym możliwym systemie tego typu na świecie.
Pisanie i realizację i pomoc wykonuję fachowo i kompleksowo – bez zbędnego stresu i nerwów dla osoby zamawiającej.
Zainteresowane osoby proszę o wiadomość lub telefon w celu ustalenia szczegółów.

 

Podstawowy zakres kierunkowy:

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Materiałoznawstwo
Logistyka
Magazynowanie towarów
Transport (każdy rodzaj), spedycja
Zielony transport
Ekologia i środowisko
Budownictwo i projektowanie
Lotnictwo i mechanika lotnicza
Mechanika i inżynieria pojazdów
Techniczne nauki mechaniczne
Elektrotechnika i elektronika
Robotyka i cybernetyka
Marketing, reklama i promocja
Gospodarka odpadami
Fizyka i nauki ścisłe
Geografia
Wychowanie fizyczne
Chemia i kierunki pokrewne
Prawo i administracja
Nauki ekonomiczne
Nauki medyczne i twarda medycyna
Pielęgniarstwo, opieka nad pacjentem i pokrewne
Biomedycyna i biotechnologia
Nauki techniczne i pokrewne
Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne
Globalizacja
Zarządzanie procesem produkcji
Zarządzanie produkcją
Informatyka i kierunki pokrewne
Nauki społeczne
Edukacja wczesnoszkolna i szkolna
Turystyka
Ochrona środowiska
BHP, Prawo pracy
Patologie społeczne
Socjologia
Psychologia
Mass media i dziennikarstwo
Politologia, nauki polityczne i historia
Rolnictwo Polski i Unii Europejskiej oraz świata
Bankowość
Budowa pojazdów i mechanika
Odnawialne źródła energii
Atomistyka i kierunki pokrewne
Nowoczesne technologie XXI wieku
oraz inne tematyki wg uzgodnienia.

Podstawowy zakres kierunków dla artykułów medycznych i z pielęgniarstwa:

Nauki medyczne i twarda medycyna
Pielęgniarstwo
Opieka nad pacjentem – pielęgnacja pacjenta
Studium przypadku pacjenta
Badania ankietowe pacjentów z wykresami graficznymi i analizą badań własnych
Nowotwory
Rak organów wewnętrznych
Rak jelita grubego
Rak prostaty
Rak płuc
Rak mózgu
Psychologia
Socjologia
Choroby krążeniowe
Stres
Ból
Farmakologia
Farmakoterapia
Fizjoterapia
Ciepłolecznictwo leczenie
Zimnolecznictwo leczenie
Krioterapia
Medycyna chińska, orientalna
Chirurgia ogólna
Alloplastyka
Złamania kończyn
Choroba Alzheimera
Zespół Aspergera
Autyzm – Spektrum autyzmu
Wylew
Udar mózgu
Śpiączka pacjenta
Nadciśnienie tętnicze
Zaćma i chorobny oczu
Stwardnienie rozsiane
Choroby XXI wieku
Choroby psychiczne
Zaburzenia psychiczne
Biomedycyna i biotechnologia
i wiele innych zakresów z tematyki pielęgniarskiej i medycznej wg indywidualnego uzgodnienia.

 

Pisanie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej czy doktorskiej) od zawsze było i jest wymagającym zadaniem. Uważa się, że jest to najbardziej skomplikowany i największy rodzaj pracy, jaki studenci kiedykolwiek wykonują. Ponadto, do jej pomyślnego ukończenia wymagany jest szeroki zakres umiejętności badawczych i planistycznych. Jest to jednak wyjątkowe doświadczenie, ponieważ można wybrać dowolny temat, który Cię interesuje i dogłębnie go zbadać. Będzie to również bardzo korzystne dla Twojej przyszłej kariery.
PISANIE PRAC FOX

e-mail: foxpisanie@gmail.com
www.pisaniepracpomoc.pl
Copyright © 2024