Twoja perfekcyjna praca dyplomowa
Bezpiecznie – Naukowo – Unikatowo

Przydatne wskazówki

Wskazówki przy pisaniu pracy dyplomowej

Pisanie pracy dyplomowej to trudne zadanie w szkolnictwie wyższym. Praca ta wymaga dogłębnych badań przeprowadzonych przez zmotywowanych studentów.

Na tym poziomie studenci muszą udowodnić swoje umiejętności, zdolności badawcze i zrozumienie celu badań.

 

Moje wskazania i rady odnośnie pisania pracy dyplomowej:

  1. Najważniejsza rzecz przy rozpoczynaniu pisania pracy dyplomowej to: WYBÓR ODPOWIEDNIEGO TEMATU PRACY. Twój temat jest zasadniczą ideą twojej pracy dyplomowej a nieodpowiednio dobrany temat warunkuje późniejszymi problemami w jego opracowaniu do promotora.
  2. Kolejnym ważnym etapem w tworzeniu pracy dyplomowej to odpowiednio przygotowany SPIS TREŚCI. Dobrze skonstruowany spis treści skutkuje bezproblemowym opracowaniem całej pracy dyplomowej. Należy pamiętać, aby spisy treści (planu pracy) nie pisać z tzw. powietrza, ale tylko i wyłącznie na podstawie dobrych materiałów źródłowych typu: książki, monografie i artykuły naukowe odnoszące swoja merytorykę do tematyki pracy. Tworzenie spisu treści z głowy bez materiałów źródłowych to powszechnie występujący błąd podczas pisania pracy. Kolejną sprawą jest sytuacja, kiedy to promotor sam szkicuje studentowi plan pracy – spis treści – co także nie powinno mieć miejsca, dlaczego? A dlatego, że promotor nie pisze pracy dyplomowej – tylko student i to właśnie student decyduje o treści spisu treści (chyba że zrobiony spis treści przez studenta jest nieadekwatny do tematu pracy…).
  3. Następna sprawa to odpowiednia LITERATURA do tematu pracy na podstawie której tworzy się spis treści w pracy dyplomowej. Baza bibliograficzna każdej pracy powinna być zgodna z podjęta tematyką pracy dyplomowej i w miarę możliwości najnowsza. Podkreślić należy, że nie trzeba przesadzać z tymi rocznikami wydania książek, ponieważ nawet pozycje najnowsze w 90% bazują na wiedzy sprzed 5-10 i więcej lat. Trzeba o tym fakcie pamiętać.
  4. Najważniejsza rzecz w pisaniu pracy dyplomowej to SYSTEM ANTYPLAGIATOWY JSA. Tutaj zauważa się największy problem do pokonania przez studentów. I słusznie. Współczesny system antyplagioatowy to sprytny algorytm sztucznej inteligencji (AI) i dobrze wyszukuje splagiatowane teksty w pracy dyplomowej – dlatego też dobrze trzeba pisać własnym słowem aby uniknąć prawdopodobieństwa w systemie antyplagiatowym JSA. Pisanie Prac Fox  pisze prace (wzory prac) na zamówienie tylko i wyłącznie pod Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)
  5. Przestrzeganie w/w wskazań skutkuje napisaniem dobrej pracy dyplomowej przygotowanej pod kątem naukowo-merytorycznym oraz antyplagiatowym. Powodzenia!

Pomoc w pisaniu prac

Pomagam rzetelnie i sumiennie w pisaniu prac dyplomowych

Bardzo często pisanie pracy dyplomowej stanowi trudność, dlatego też moja pomoc skierowana jest głównie do osób, które mają problem z napisaniem swojej unikatowej i niepowtarzalnej pracy dyplomowej.

Pomoc w pisaniu pracy dyplomowej z mojej strony jest kompleksowa, a zamawiający ma pewność, że praca spełnia warunki niepowtarzalności według systemu antyplagiatowego JSA.

Jeżeli chcecie Państwo zapytać o szczegóły lub złożyć zamówienie na wzór pracy to proszę napisać wiadomość:

  • e-mail: foxpisanie@gmail.com
  • napisać wiadomość poprzez formularza kontaktowy w zakładce „Kontakt
  • opisz co Chcesz zamówić i zostaw do siebie kontakt telefoniczny, oddzwonię i odpisze.

Podstawowy zakres kierunków pisania prac dyplomowych (wzorów na użytek domowy)

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Materiałoznawstwo
Logistyka
Magazynowanie towarów
Transport (każdy rodzaj), spedycja
Zielony transport
Ekologia i środowisko
Budownictwo i projektowanie
Lotnictwo i mechanika lotnicza
Mechanika i inżynieria pojazdów
Techniczne nauki mechaniczne
Elektrotechnika i elektronika
Robotyka i cybernetyka
Marketing, reklama i promocja
Gospodarka odpadami
Fizyka i nauki ścisłe
Geografia
Wychowanie fizyczne
Chemia i kierunki pokrewne
Prawo i administracja
Nauki ekonomiczne
Nauki medyczne i twarda medycyna
Pielęgniarstwo, opieka nad pacjentem i pokrewne
Biomedycyna i biotechnologia
Nauki techniczne i pokrewne
Bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne
Globalizacja
Zarządzanie procesem produkcji
Zarządzanie produkcją
Informatyka i kierunki pokrewne
Nauki społeczne
Edukacja wczesnoszkolna i szkolna
Turystyka
Ochrona środowiska
BHP, Prawo pracy
Patologie społeczne
Socjologia
Psychologia
Mass media i dziennikarstwo
Politologia, nauki polityczne i historia
Rolnictwo Polski i Unii Europejskiej oraz świata
Bankowość
Budowa pojazdów i mechanika
Odnawialne źródła energii
Atomistyka i kierunki pokrewne
Nowoczesne technologie XXI wieku
oraz inne tematyki wg uzgodnienia.

Pisanie prac inżynierskich z następujących głównych kierunków technicznych

Logistyka i magazynowanie
Zielony transport
Magazynowanie
Informatyka
Budownictwo
Wychowanie fizyczne
Elektrotechnika
Lotnictwo i mechanika lotnicza, nawigacja
Kierunki morskie
Elektrotechnika i elektronika
Robotyka i cybernetyka
Fizyka i nauki ścisłe
BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy)
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Rolnictwo
Pisanie projektów inżynierskich z rysunkami technicznymi
i wile innych kierunków, których nie sposób wymienić w tym miejscu

Pisanie prac z pielęgniarstwa (wzory) – pisanie prac z medycyny (wzory)

Pisze także prace dyplomowe z pielęgniarstwa.
Proszę wejść w zakładkę – Prace z pielęgniarstwa – gdzie są tam istotne informacje w tym zakresie.

Pisanie prac z pielęgniarstwa – zakres kierunków pielęgniarskich i specjalności chorób:

Nauki medyczne i twarda medycyna
Pielęgniarstwo
Opieka nad pacjentem – pielęgnacja pacjenta
Studium przypadku pacjenta
Badania ankietowe pacjentów z wykresami graficznymi i analizą badań własnych
Nowotwory
Rak organów wewnętrznych
Rak jelita grubego
Rak prostaty
Rak płuc
Rak mózgu
Psychologia
Socjologia
Choroby krążeniowe
Stres
Ból
Farmakologia
Farmakoterapia
Fizjoterapia
Ciepłolecznictwo leczenie
Zimnolecznictwo leczenie
Krioterapia
Medycyna chińska, orientalna
Chirurgia ogólna
Alloplastyka
Złamania kończyn
Choroba Alzheimera
Zespół Aspergera
Autyzm – Spektrum autyzmu
Wylew
Udar mózgu
Śpiączka pacjenta
Nadciśnienie tętnicze
Zaćma i chorobny oczu
Stwardnienie rozsiane
Choroby XXI wieku
Choroby psychiczne
Zaburzenia psychiczne
Biomedycyna i biotechnologia
i wiele innych zakresów z tematyki pielęgniarskiej i medycznej wg indywidualnego uzgodnienia.

Pisanie pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, inżynierskiej czy doktorskiej) od zawsze było i jest wymagającym zadaniem. Uważa się, że jest to najbardziej skomplikowany i największy rodzaj pracy, jaki studenci kiedykolwiek wykonują. Ponadto, do jej pomyślnego ukończenia wymagany jest szeroki zakres umiejętności badawczych i planistycznych. Jest to jednak wyjątkowe doświadczenie, ponieważ można wybrać dowolny temat, który Cię interesuje i dogłębnie go zbadać. Będzie to również bardzo korzystne dla Twojej przyszłej kariery.
PISANIE PRAC FOX

e-mail: foxpisanie@gmail.com
www.pisaniepracpomoc.pl
Copyright © 2024